MŠ Křižíkova Mariánské lázně

Poznáváme svět kolem nás

Mateřská škola Křižíkova nabízí širokou paletu aktivit pro děti předškolního věku.

+420 777 723 525

Omlouvání dětí telefonicky do 8.00 - pomocí SMS celý den

O nás

O školce MŠ Křižíkova

Mateřská škola Křižíkova nabízí širokou paletu aktivit pro děti předškolního věku. Děti si osvojí různé dovednosti, najdou si spoustu kamarádů a díky nadstandardním službám, které školka poskytuje, mají příležitost navštěvovat také další zájmové činnosti jako například školičku bruslení.

MŠ Křižíkova

Co je u nás nového?

Den otevřených dveří

Kdy: 18.4.2024 od 9:00 do 11:30 a dále od 14.00 do 16:00 Program: prohlídka prostor školky ochutnávka svačinek Prosíme dodržujte časy, abychom nenarušovali denní režim

Číst více »
MŠ Křižíkova

Naše třídy

Jahůdky

Třída Jahůdky je určena pro děti od 2 do 4 let. Školní vzdělávací program je zaměřen převážně na zvládání sebeobsluhy, odloučení od rodičů a socializaci dítěte v kolektivu.

Sluníčka

Do třídy zařazujeme děti od 5 do 7 let. Hlavní vzdělávací náplní třídy je příprava na vstup do ZŠ a rozvoj všech kompetencí.

Berušky

Do třídy Berušek zařazujeme děti od 3 do 5 let. Náplní práce jsou jednoduché manipulace s materiály, rozvoj jemné a hrubé motoriky.

Hvězdičky

Třída Hvězdičky je určena pro děti od 5 do 7 let. Hlavní vzdělávací program je stejný jako ve třídě Sluníček. Třídy velmi úzce spolupracují a mají mnoho společných aktivit.

MŠ KŘIŽÍKOVA

Vzdělávací program

Filosofií školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání podle možností, zájmů a potřeb dítěte .

Vzdělávacím záměrem projektu je rozvoj osobnosti dítěte, její individuality, citový postoj vůči ostatním lidem, světu kolem nás ,k člověku, k jeho práci, rodině, přírodě, k vlastnímu zdraví, k planetě Zemi, k historii, k lidovým tradicím a zvykům, ale i k EU a evropskému společenství.

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Učení se zakládá na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně, vychází z dětské volby, zvídavosti, potřeby objevovat.

Svět kolem nás

Dění kolem nás, roční období, naše město,, tradice, kultura jiných národů

Co nás učí příroda

Rozvíjení znalostí dětí týkajicích se přírody, jednotlivých ročních období, znalosti stromů a květin, zvířat a vychovávat děti k ekologickému chování

Lidé a my

Mezilidské vztahy, poznávání nových kamarádů, seznámení se se zaměstnanci školy, rodinou, povoláním, lidským tělem, rozvoj pohybových dovedností, zdravý životní styl

Záchranný kruh

Ochrana zdraví, vedeme děti ke správnému chování na silnici, ale i v přírodě, předcházet nebezpečným situacím, učit děti správné reakci v dané situaci

Co o nás rodiče řekli
Do školky chodíme již 7 let a jsme velmi spokojeni. Paní učitelky jsou velmi hodné, ochotné a starostlivé. Tuto školku mohu jen doporučit.

- Kroupová
Úžasný přístup naprosto ke všemu, nemohli jsme vybrat lepší školku. Nejhodnější paní učitelky a úžasné prostředí jako dětský pokojík. Naprostá spokojenost.

- Stará
Školku jsme vybrali na doporučení známých, kteří již děti ve školce měli. Nemohli jsme vybrat lépe. Přístup vedení i p. učitelek je naprosto skvělý, pro děti je skvělý program, spoustu říkanek, básniček, divadel a akcí. Velice děkujeme za vše, co děláte. Náš syn ani nechce chodit domů, a to myslím, mluví za vše.

- Pelešková
Paní učitelky mají skvělý přístup k dětem, paní kuchařky výborně vaří, dcery si jídlo velice chválí. Všichni zaměstnanci se o děti velice dobře starají a pro děti plánují krásný program. Veliká spokojenost. Všem, kteří ve školce pracují děkuji, je vidět, že to dělají srdcem.

- Polánková
Školku navštěvují všechny naše tři děti, jsme velice spokojeni s přístupem personálu, programem i stravou. Děti chodí do školky rády, pokud je problém, vždy vše rychle vyřeší.

- Solehová
Školku navštěvoval už náš první syn, který to tady miloval. Měl rád paní učitelky, které se o něj vždy skvěle staraly. Ze školky vždy chodil plný dojmů. Když šel do školky i náš druhý syn, neváhali jsme a dali jsme ho také sem. Syn je také moc spokojený, paní učitelky mají vždy připravený program a doma neustále slyšíme, co všechno ve školce dělali a jak to bylo fajn. Moc za vše děkujeme.

- Hollayová
Previous slide
Next slide

Více než jen školka!

Vzdělávací
program

Školička
bruslení

Ve škole
nanečisto