Mateřská škola Křižíkova nabízí širokou paletu aktivit pro děti předškolního věku. Děti si osvojí různé dovednosti, najdou si spoustu kamarádů a díky nadstandardním službám, které školka poskytuje, mají příležitost navštěvovat také další zájmové činnosti jako například pěvecké a taneční kroužky, či školičku bruslení.

děti Více o naší školce >>
 

Novinky

Otevření MŠ od 26.4.

Vážení rodiče,
od 26.4.2021 bude MŠ otevřena pro všechny děti bez omezení věku. Od tohoto data nebudou děti v MŠ testovány a ani není povinnost nosit ochranu dýchacích cest. Provoz MŠ je nadále od 6.15 -16.30 hod. Školné za měsíc březen se neplatí, za měsíc duben bude účtována polovina školného tj. 275 kč, od května dále účtujeme školné v plné výši.

ZÁPIS DO NAŠÍ MŠ

Zápis se uskuteční distanční formou ve dnech 1. -16. 5. 2021.
Řádně vyplněné dokumenty je možno doručit:
1.osobně do MŠ
2.datovou schránkou – geu5wo
3.poštou
Veškeré informace naleznete zde

Zápis do ZŠ

ZDE Vám připojujeme odkaz na informace k zápisu do ZŠ pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky.

Letní prázdniny

Letní prázdniny v naší MŠ začínají 26.7. a končí 31.8. V této době (26.7. - 31.8.) bude MŠ zavřená.

Žádost

Prosíme rodiče, pokud už tak neučinili, aby přinesli hygienické potřeby, které se odhlasovali na rodičovské schůzce. A to (minimálně):
8 rolí toaletního papíru, 10 balíčků papírových kapesníků, 1 balíček tahacích kapesníků a tekuté mýdlo - 750 ml.
Stejně je to i s jednorázovým příspěvkem min 500,- Kč, na který dostanete darovací smlouvu pro možný odečet daní.
Děkujeme

VÁŽENÍ RODIČE

Od 25.5.2018 začíná platnost GDPR / nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů/. Všichni zaměstnanci naší mateřské školy byli s touto skutečností seznámeni a proškoleni. Od 25.5.2018 budou pracovat s osobními údaji v souladu s GDPR.
Vaše osobní údaje jsou v naprostém bezpečí, pracujeme s nimi dle zákona č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů.

Změna kontaktní elektronické adresy

Od 23.2.2018 máme novou elektronickou adresu krizikovamsml@gmail.com

TRANSPARENTNÍ ÚČET

Vážení rodiče, usnesením rady města RM/94/17 ze dne 7.2.2017 nám zřizovatel ukládá změnit bankovní účet na transparentní. To znamená, že budou vidět všechny účetní pohyby na účtu naší mateřské školy - příjmy i výdaje. Tímto Vám sdělujeme, že od 23.3 2017 je náš účet č. 782781349/0800 u České spořitelny veden jako transparentní.
Transparentní účet obsahuje vždy údaje o názvu účtu, zprávu pro příjemce, výši, datum a typ platby, variabilní, konstantní a specifický symbol konkrétní platby. Zveřejněno není číslo účtu druhé strany platební transakce. Pokud máte připomínky k tomuto účtu, obraťte se prosím na ředitelku školy. Děkujeme.

TELEFONNÍ ČÍSLO NA OMLOUVÁNÍ

Telefonní číslo na omlouvání dětí je: 777 723 525. Prosíme, abyste omlouvali děti telefonicky do 8:00. Formou SMS je možno celý den.

Placení stravného a školného

Postup jak platit stravné a školné naleznete v sekci KONTAKT

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání(školné)ve školním roce 2020/2021 je stanovena na 550,- Kč/měsíc.

Naše videa

Naše nová videa naleznete na YouTube MŠ Křižíkova a starší na archivním profilu