Mateřská škola Křižíkova nabízí širokou paletu aktivit pro děti předškolního věku. Děti si osvojí různé dovednosti, najdou si spoustu kamarádů a díky nadstandardním službám, které školka poskytuje, mají příležitost navštěvovat také další zájmové činnosti jako například pěvecké a taneční kroužky, či školičku bruslení.

děti Více o naší školce >>
 

Novinky

ZVÝŠENÍ FINANČNÍHO NORMATIVU-STRAVNÉ OD 1.9.2022

Podrobnosti zde

результати зарахування

результати зарахування тут

Výsledky zápisu do MŠ

Čísla dětí, která byla přijata naleznete zde
Čísla dětí, která přijata nebyla, naleznete zde

Letní prázdniny

Naše MŠ bude uzavřena v době letních prázdnin od 11.7. do 14.8.

ZVÝŠENÍ FINANČNÍHO NORMATIVU-STRAVNÉ

INFORMACE RODIČŮM S platností od 1.1.2022 se upravuje finanční normativ na nákup potravin pro děti do 6 let, podle Vyhlášky č. 272/2005 Sb o školním stravování takto : Přesnídávka 8.- Kč Oběd 18.- Kč Svačina 8.- Kč Celkem 34.-Kč/den Děti, které odcházejí po obědě platí 26.- Kč za den Ostatní děti -celodenní strava-platí 34.- Kč za den Měsíční platba : 782,- Kč S platností od 1.1.2022 se upravuje finanční normativ na nákup potravin pro děti, které dovrší 7 let ve školním roce, podle Vyhlášky č. 272/2005 Sb o školním stravování takto : Přesnídávka 9.- Kč Oběd 20.- Kč Svačina 8.- Kč Celkem 37.-Kč/den Děti, které odcházejí po obědě platí 29.- Kč za den Ostatní děti -celodenní strava-platí 37.- Kč za den Měsíční platba : 851,- Kč Děti do 6 let měsíční platba 782 Kč + školné 550 Kč, celkem 1332 Kč Děti do 6 let – předškoláci (neplatí školné) měsíčně celkem 782 Kč Děti – 7 let (odklad školní docházky - neplatí školné) měsíčně celkem 851 Kč

VÁŽENÍ RODIČE

Od 25.5.2018 začíná platnost GDPR / nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů/. Všichni zaměstnanci naší mateřské školy byli s touto skutečností seznámeni a proškoleni. Od 25.5.2018 budou pracovat s osobními údaji v souladu s GDPR.
Vaše osobní údaje jsou v naprostém bezpečí, pracujeme s nimi dle zákona č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů.

Změna kontaktní elektronické adresy

Od 23.2.2018 máme novou elektronickou adresu krizikovamsml@gmail.com

TRANSPARENTNÍ ÚČET

Vážení rodiče, usnesením rady města RM/94/17 ze dne 7.2.2017 nám zřizovatel ukládá změnit bankovní účet na transparentní. To znamená, že budou vidět všechny účetní pohyby na účtu naší mateřské školy - příjmy i výdaje. Tímto Vám sdělujeme, že od 23.3 2017 je náš účet č. 782781349/0800 u České spořitelny veden jako transparentní.
Transparentní účet obsahuje vždy údaje o názvu účtu, zprávu pro příjemce, výši, datum a typ platby, variabilní, konstantní a specifický symbol konkrétní platby. Zveřejněno není číslo účtu druhé strany platební transakce. Pokud máte připomínky k tomuto účtu, obraťte se prosím na ředitelku školy. Děkujeme.

TELEFONNÍ ČÍSLO NA OMLOUVÁNÍ

Telefonní číslo na omlouvání dětí je: 777 723 525. Prosíme, abyste omlouvali děti telefonicky do 8:00. Formou SMS je možno celý den.

Placení stravného a školného

Postup jak platit stravné a školné naleznete v sekci KONTAKT

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání(školné)ve školním roce 2020/2021 je stanovena na 550,- Kč/měsíc.

Naše videa

Naše nová videa naleznete na YouTube MŠ Křižíkova a starší na archivním profilu