Mateřská škola Křižíkova nabízí širokou paletu aktivit pro děti předškolního věku. Děti si osvojí různé dovednosti, najdou si spoustu kamarádů a díky nadstandardním službám, které školka poskytuje, mají příležitost navštěvovat také další zájmové činnosti jako například pěvecké a taneční kroužky, či školičku bruslení.

děti Více o naší školce >>
 

Novinky

Schůzka rodičů

Třídní schůzka pro všechny rodiče se koná 30.8.2017 od 16 hodin.

Provozni doba o prázdninách

Provozni doba o prázdninách je 6.30 - 16.00. Poslední týden v srpnu je přípravný, MŠ je uzavřena. Děkujeme za spolupráci, celý kolektiv Vám i dětem přeje krásné prázdniny a těšíme se na nový školní rok.

Milí rodiče, máme ješte několik volných míst na školní rok 2017/18

Seznam přijatých dětí

Mateřská škola, Mariánské Lázně, Křížíkova 555, příspěvková organizace zastoupena ředitelkou rozhodla podle ustanovení paragrafu 34 odst. 3, paragrafu 165 odst. 2 písmeno b zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů takto:
Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018: 8,1,2,21,4,19,18,22,13,17,20,9,16,7,10,12,5,14,11

TRANSPARENTNÍ ÚČET

Vážení rodiče, usnesením rady města RM/94/17 ze dne 7.2.2017 nám zřizovatel ukládá změnit bankovní účet na transparentní. To znamená, že budou vidět všechny účetní pohyby na účtu naší mateřské školy - příjmy i výdaje. Tímto Vám sdělujeme, že od 23.3 2017 je náš účet č. 782781349/0800 u České spořitelny veden jako transparentní.
Transparentní účet obsahuje vždy údaje o názvu účtu, zprávu pro příjemce, výši, datum a typ platby, variabilní, konstantní a specifický symbol konkrétní platby. Zveřejněno není číslo účtu druhé strany platební transakce. Pokud máte připomínky k tomuto účtu, obraťte se prosím na ředitelku školy. Děkujeme.

NOVÉ MOBILNÍ TELEFONNÍ ČÍSLO

Od ledna 2016 má mateřská škola další telefonní číslo 777 723 525

Placení stravného a školného

Postup jak platit stravné a školné naleznete v sekci KONTAKT

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání(školné)ve školním roce 2016/2017 je stanovena na 500,- Kč/měsíc.

Naše videa

Naše nová videa naleznete na YouTube MŠ Křižíkova a starší na archivním profilu