Mateřská škola Křižíkova nabízí širokou paletu aktivit pro děti předškolního věku. Děti si osvojí různé dovednosti, najdou si spoustu kamarádů a díky nadstandardním službám, které školka poskytuje, mají příležitost navštěvovat také další zájmové činnosti jako například pěvecké a taneční kroužky, či školičku bruslení.

děti Více o naší školce >>
 

Novinky

Schůzka rodičů

Dne 29.8.2018 od 16.00 hodin se koná informativní schůzka rodičů a přátel školy, kde se seznámíte s pedagogy, provozním a organizačním řádem školy. Všechny Vás srdečně zveme.

OZNÁMENÍ

Milí rodiče a přátelé školy. Do našeho kolektivu přijmeme od 1.10.2018 kvalifikovanou paní učitelku. Pro bližší informace kontaktujte paní ředitelku Alenu Němcovou na tel. 775 557 396 nebo emailu krizikovamsml@gmail.com.

Dne 1.8 opět začínáme. Prázdninový provoz 6.30- 16.00. Těšíme se na Vás . Děti po obědě vyzvedávejte 12-12.30. Děkujeme

Nově přijaté děti od 1.9.2018

56/2018 43/2018 64/2018 38/2018 37/2018 47/2018 52/2018 46/2018 48/2018 57/2018 65/2018 62/2018 40/2018 63/2018 42/2018 45/2018 59/2018 41/2018 50/2018 51/2018 61/2018 58/2018 50/2018 55/2018 60/2018 44/2018

VÁŽENÍ RODIČE

Od 25.5.2018 začíná platnost GDPR / nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů/. Všichni zaměstnanci naší mateřské školy byli s touto skutečností seznámeni a proškoleni. Od 25.5.2018 budou pracovat s osobními údaji v souladu s GDPR.
Vaše osobní údaje jsou v naprostém bezpečí, pracujeme s nimi dle zákona č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů.

Změna kontaktní elektronické adresy

Od 23.2.2018 máme novou elektronickou adresu krizikovamsml@gmail.com

TRANSPARENTNÍ ÚČET

Vážení rodiče, usnesením rady města RM/94/17 ze dne 7.2.2017 nám zřizovatel ukládá změnit bankovní účet na transparentní. To znamená, že budou vidět všechny účetní pohyby na účtu naší mateřské školy - příjmy i výdaje. Tímto Vám sdělujeme, že od 23.3 2017 je náš účet č. 782781349/0800 u České spořitelny veden jako transparentní.
Transparentní účet obsahuje vždy údaje o názvu účtu, zprávu pro příjemce, výši, datum a typ platby, variabilní, konstantní a specifický symbol konkrétní platby. Zveřejněno není číslo účtu druhé strany platební transakce. Pokud máte připomínky k tomuto účtu, obraťte se prosím na ředitelku školy. Děkujeme.

NOVÉ MOBILNÍ TELEFONNÍ ČÍSLO

Od ledna 2016 má mateřská škola další telefonní číslo 777 723 525

Placení stravného a školného

Postup jak platit stravné a školné naleznete v sekci KONTAKT

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání(školné)ve školním roce 2017/2018 je stanovena na 500,- Kč/měsíc.

Naše videa

Naše nová videa naleznete na YouTube MŠ Křižíkova a starší na archivním profilu