Mateřská škola Křižíkova nabízí širokou paletu aktivit pro děti předškolního věku. Děti si osvojí různé dovednosti, najdou si spoustu kamarádů a díky nadstandardním službám, které školka poskytuje, mají příležitost navštěvovat také další zájmové činnosti jako například pěvecké a taneční kroužky, či školičku bruslení.

děti Více o naší školce >>
 

Novinky

Zkrácený provoz

MŠ bude do odvolání otevřena o 6:15 do 16:00.
Pro děti, které jdou po obědě si můžete chodit od 12:00 do 12:30.

Testování

Testování v MŠ bude probíhat těmito testy a připravit se můžete tímto videem.

Otevření MŠ

Od pondělí 12.4. bude MŠ otevřena pro děti předškolního věku.
Více informací o otevření a provozu MŠ naleznete zde.
Testování žáků bude probíhat 2x týdně - test trvá zhruba 20 minut. Počítejte s tím, že tento čas strávíte v MŠ.

ZÁPIS DO NAŠÍ MŠ

Zápis se uskuteční distanční formou ve dnech 1. -16. 5. 2021.
Řádně vyplněné dokumenty je možno doručit:
1.osobně do MŠ
2.datovou schránkou – geu5wo
3.poštou
Veškeré informace naleznete zde

Zápis do ZŠ

ZDE Vám připojujeme odkaz na informace k zápisu do ZŠ pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky.

Ošetřovné

Informace o formuláři na OČR naleznete zde a formulář můžete vyplnit zde na tlačítku "VYPLNIT"

Uzavření MŠ

MŠ je otevřena jen pro děti, které mají povinnou školní docházku a děti patřící do výjimek ze strany státu. Pro ostatní děti je MŠ uzavřena.

Potvrzení na daně

Potvrzení o výši školného za rok 2020 je k vyzvednutí u třídních učitelek (učitele).

Letní prázdniny

Letní prázdniny v naší MŠ začínají 26.7. a končí 31.8. V této době (26.7. - 31.8.) bude MŠ zavřená.

Sdělení rodičům

Rodičům na Mateřské dovolené, nezaměstnaným a rodičům pobírající příspěvek OČR, kteří si po dobu nouzového stavu ponechají své děti doma, bude poskytnuta sleva na školném ve výši 50%.
Žádosti posílejte písemně na e-mail školy.
V případě úplného zavření MŠ nebude úplata za školné požadována vůbec.

Žádost města

Vedení města žádá vás rodiče, kteří jste na mateřské nebo pobíráte OČR, abyste si kvůli šíření nákazy nechali své děti doma. Děkujeme za spolupráci.

Žádost

Prosíme rodiče, pokud už tak neučinili, aby přinesli hygienické potřeby, které se odhlasovali na rodičovské schůzce. A to (minimálně):
8 rolí toaletního papíru, 10 balíčků papírových kapesníků, 1 balíček tahacích kapesníků a tekuté mýdlo - 750 ml.
Stejně je to i s jednorázovým příspěvkem min 500,- Kč, na který dostanete darovací smlouvu pro možný odečet daní.
Děkujeme

VÁŽENÍ RODIČE

Od 25.5.2018 začíná platnost GDPR / nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů/. Všichni zaměstnanci naší mateřské školy byli s touto skutečností seznámeni a proškoleni. Od 25.5.2018 budou pracovat s osobními údaji v souladu s GDPR.
Vaše osobní údaje jsou v naprostém bezpečí, pracujeme s nimi dle zákona č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů.

Změna kontaktní elektronické adresy

Od 23.2.2018 máme novou elektronickou adresu krizikovamsml@gmail.com

TRANSPARENTNÍ ÚČET

Vážení rodiče, usnesením rady města RM/94/17 ze dne 7.2.2017 nám zřizovatel ukládá změnit bankovní účet na transparentní. To znamená, že budou vidět všechny účetní pohyby na účtu naší mateřské školy - příjmy i výdaje. Tímto Vám sdělujeme, že od 23.3 2017 je náš účet č. 782781349/0800 u České spořitelny veden jako transparentní.
Transparentní účet obsahuje vždy údaje o názvu účtu, zprávu pro příjemce, výši, datum a typ platby, variabilní, konstantní a specifický symbol konkrétní platby. Zveřejněno není číslo účtu druhé strany platební transakce. Pokud máte připomínky k tomuto účtu, obraťte se prosím na ředitelku školy. Děkujeme.

TELEFONNÍ ČÍSLO NA OMLOUVÁNÍ

Telefonní číslo na omlouvání dětí je: 777 723 525. Prosíme, abyste omlouvali děti telefonicky do 8:00. Formou SMS je možno celý den.

Placení stravného a školného

Postup jak platit stravné a školné naleznete v sekci KONTAKT

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání(školné)ve školním roce 2020/2021 je stanovena na 550,- Kč/měsíc.

Naše videa

Naše nová videa naleznete na YouTube MŠ Křižíkova a starší na archivním profilu