Mateřská škola Křižíkova nabízí širokou paletu aktivit pro děti předškolního věku. Děti si osvojí různé dovednosti, najdou si spoustu kamarádů a díky nadstandardním službám, které školka poskytuje, mají příležitost navštěvovat také další zájmové činnosti jako například pěvecké a taneční kroužky, či školičku bruslení.

děti Více o naší školce >>
 

Novinky

запис

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 ТУТ

Letní prázdniny

Naše MŠ bude uzavřena v době letních prázdnin od 11.7. do 14.8.

ZVÝŠENÍ FINANČNÍHO NORMATIVU-STRAVNÉ

INFORMACE RODIČŮM S platností od 1.1.2022 se upravuje finanční normativ na nákup potravin pro děti do 6 let, podle Vyhlášky č. 272/2005 Sb o školním stravování takto : Přesnídávka 8.- Kč Oběd 18.- Kč Svačina 8.- Kč Celkem 34.-Kč/den Děti, které odcházejí po obědě platí 26.- Kč za den Ostatní děti -celodenní strava-platí 34.- Kč za den Měsíční platba : 782,- Kč S platností od 1.1.2022 se upravuje finanční normativ na nákup potravin pro děti, které dovrší 7 let ve školním roce, podle Vyhlášky č. 272/2005 Sb o školním stravování takto : Přesnídávka 9.- Kč Oběd 20.- Kč Svačina 8.- Kč Celkem 37.-Kč/den Děti, které odcházejí po obědě platí 29.- Kč za den Ostatní děti -celodenní strava-platí 37.- Kč za den Měsíční platba : 851,- Kč Děti do 6 let měsíční platba 782 Kč + školné 550 Kč, celkem 1332 Kč Děti do 6 let – předškoláci (neplatí školné) měsíčně celkem 782 Kč Děti – 7 let (odklad školní docházky - neplatí školné) měsíčně celkem 851 Kč

VÁŽENÍ RODIČE

Od 25.5.2018 začíná platnost GDPR / nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů/. Všichni zaměstnanci naší mateřské školy byli s touto skutečností seznámeni a proškoleni. Od 25.5.2018 budou pracovat s osobními údaji v souladu s GDPR.
Vaše osobní údaje jsou v naprostém bezpečí, pracujeme s nimi dle zákona č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů.

Změna kontaktní elektronické adresy

Od 23.2.2018 máme novou elektronickou adresu krizikovamsml@gmail.com

TRANSPARENTNÍ ÚČET

Vážení rodiče, usnesením rady města RM/94/17 ze dne 7.2.2017 nám zřizovatel ukládá změnit bankovní účet na transparentní. To znamená, že budou vidět všechny účetní pohyby na účtu naší mateřské školy - příjmy i výdaje. Tímto Vám sdělujeme, že od 23.3 2017 je náš účet č. 782781349/0800 u České spořitelny veden jako transparentní.
Transparentní účet obsahuje vždy údaje o názvu účtu, zprávu pro příjemce, výši, datum a typ platby, variabilní, konstantní a specifický symbol konkrétní platby. Zveřejněno není číslo účtu druhé strany platební transakce. Pokud máte připomínky k tomuto účtu, obraťte se prosím na ředitelku školy. Děkujeme.

TELEFONNÍ ČÍSLO NA OMLOUVÁNÍ

Telefonní číslo na omlouvání dětí je: 777 723 525. Prosíme, abyste omlouvali děti telefonicky do 8:00. Formou SMS je možno celý den.

Placení stravného a školného

Postup jak platit stravné a školné naleznete v sekci KONTAKT

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání(školné)ve školním roce 2020/2021 je stanovena na 550,- Kč/měsíc.

Naše videa

Naše nová videa naleznete na YouTube MŠ Křižíkova a starší na archivním profilu