Kontakt

Mateřská škola

Mateřská škola, Mariánské Lázně, Křižíkova 555
příspěvková organizace
kapacita: 100 dětí
provoz mateřské školy: 6:15 - 16:30
mobilní telefonní číslo pro omlouvání dětí, vzkazy (i SMS): 777 723 525

Adresa

Mateřská škola
Křižíkova 555
353 01 Mariánské Lázně

IZO: 600065961
IČO: 70997560
Bankovní spojení:
Česká spořitelna č. ú. 782781349/0800

Zřizovatel

Město Mariánské Lázně
Městský úřad
Ruská 155
353 01 Mariánské Lázně

Statutární orgán

Mgr. Alena Rubická, ředitelka
telefon: 354 622 692
e-mail: krizikovamsml@gmail.com
Web: www.ms-krizikova.cz

Placení stravného a školného (od 1.9.2022)

Stravné a školné se platí zálohově, vždy na následující měsíc – bankovním převodem nebo příkazem k úhradě u České spořitelny vždy do 20. dne v měsíci.

Platba trvalým příkazem: zadáte trvalý příkaz na jednotnou platbu podle níže uvedeného vzoru.
Variabilní symbol dítěte, který jste obdrželi na složence v září.
Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno a příjmení dítěte.
Číslo účtu 782781349/0800.

Děti do 6 let
měsíční platba 1012 Kč + školné 550 Kč, celkem 1562 Kč

Děti do 6 let – předškoláci (neplatí školné)
měsíčně celkem 1012 Kč

Děti – 7 let (odklad školní docházky - neplatí školné)
měsíčně celkem 1104Kč Kč

Podrobné informace

Spolupráce

Mateřská škola spolupracuje:

  • se Základní školou Jih projekt "Ve škole nanečisto" - pravidelné měsíční návštěvy připravují předškoláky na vstup do 1. třídy základní školy hravou a nenásilnou formou
  • se Základní uměleckou školou F. Chopina výběrem talentů
  • se Speciálním pedagogickým centrem pracovistě Na Třešňovce - diagnostikování dětí, individuální vzdělávací plány
  • s Hasičským záchranným sborem při akcích pro děti